Cum să ne apropiem de Sf. Împărtășanie?


A ne apropia de Sfânta Împărtășanie nu înseamnă, cu o zi sau trei înainte, a posti în chip deosebit, a ne face o rugăciune în chip deosebit și a ne spovedi.

 

Acestea ne sunt de trebuință, dar a ne pregăti pentru Sfânta Împărtășanie înseamnă a hrăni în noi gândul ca toată ziua să petrecem fără de păcat, nu doar înainte de a ne împărtăși, nu doar în ziua în care ne-am împărtășit, ci, pe cât ne este cu putință, în toate zilele următoare acestora. A petrece cu această îndrăzneală și cu această încredințare că, prin Împărtășanie, primim puterea ca, atunci când sufletul nostru se hrănește cu această dorință, să și putem, în această lume, în care vedem și minciună, și delăsare, și poftă mediatizată pe toate părțile, să putem, într-adevăr, să trăim adânc creștinește, să putem să păzim sufletele noastre curate.

 

Și atunci, Taina Sfintei Liturghii înseamnă, în primul rând, prilejul de a ne cumineca cu Domnul Hristos în chipul pâinii și al vinului și, împreună, în rugăciune, să putem spune, pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

 

Părintele Arhimandrit Nichifor Horia, Starețul Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași– Despre Sfânta Liturghie (Conferință din anul 2013 la Parohia Sf. Toma, Iași)

33 afișare0 comentariu